Vážení rodiče, milé děti, žákyně a žáci,

ve středu 1. září začíná nový školní rok 2021/2022. Zahájíme jej před hlavní budovou školy v 8:00 (v případě nepříznivého počasí v kmenových učebnách jednotlivých tříd) a poté se všichni přesuneme do tříd.

Při vstupu do budovy školy si všichni žáci/žákyně musí nasadit roušku, všichni dospělí respirátor.  

Žáci a vyučující si mohou ochranu úst sundat pouze v době vyučování či konzumace jídla/nápojů.

Na základě dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 , který vychází mimořádného opatření MZČR bude od 1. 9. platit následující:

  • MŠ 303 a MŠ 503 jsou v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ. Děti se netestují, během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) po celou dobu pobytu v MŠ, stejně tak i provozní zaměstnanci.
  • Žákyně a žáci ZŠ se po zahájení 1. 9. budou samotestovat ve svých kmenových třídách za přítomnosti svých třídních vyučujících. Poté proběhnou třídnické hodiny a vyučování bude ukončeno v 9:40. Děti v tento den nemají oběd ve školní jídelně.
  • Rodiče/zákonní zástupci dětí 1. ročníku mají možnost zúčastnit se samotestování a v případě nutnosti asistovat svým dětem  za předpokladu, že budou mít po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor.
  • Rodiče/zákonní zástupci dětí 2. – 3. ročníku mohou svým dětem při samotestování asistovat za předpokladu, že svůj zájem napíši nejpozději do úterý 31. 8. do 12:00 na email: skola@zsmalin.cz. Toto testování pak proběhne v tělocvičně školy ihned po skončení společného zahájení.
  • Samotestovaní dle v tuto chvíli dostupných informací proběhne ještě 6. 9. a 9. 9. 2021 vždy na začátku 1. vyučovací hodiny v kmenových učebnách tříd.
  • Povinnost samotestování platí pro všechny žáky a žákyně. Ve škole se nebudou testovat ti, kteří:

a) mají 14 dnů po plně dokončeném očkování a prokáží se potvrzením 1. 9. 2021 nebo

b) prodělali onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dnů od jejich prvního pozitivního testu nebo

c) doloží negativní výsledek testu provedeném v odběrovém místě (platnost PCR testu je 7 dní, antigenního testu 72 hodin)

  • V případě, že žák neabsolvuje samotestování a nevztahují se na něj výše uvedené výjimky, bude se moci zúčastnit výuky a dalších aktivit školy pouze s následujícím omezením:

1. takový žák má povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

2. takový žák v hodině tělocviku nesmí cvičit (bude sedět na lavičce s rouškou na obličeji)

3. takový žák nesmí zpívat

  • Ve čtvrtek 2. 9. proběhnou třídnické hodiny (1. stupeň ukončí výuku v 11:40, 2. stupeň ve 12:35); v pátek 3. 9. již bude řádná výuka dle platného rozvrhu zveřejněného v EduPage.
  • Pobyt ve škole i samotná výuka budou i nadále probíhat za zpřísněných hygienických opatření, včetně častého větrání učeben, chodeb a používání desinfekce
  • Zaměstnanci školy (případně další osoby pohybující se ve škole po nezbytně dlouhou dobu) mají povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) po celou dobu pobytu ve škole.

Děkuji vám všem za pochopení, toleranci i za spolupráci.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín