V roce 2022 je naše organizace příjemcem finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy – blíže ZDE

Od 1. září 2022 pracujeme v ZŠ dle nového ŠVP, v němž došlo ke změně výuky předmětu Informatika. Škole byla díky tomu přidělena dotace s cílem zakoupení vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Další část dotace je také určena k pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení dětí v MŠ a jejích digitálních kompetencí.

A do třetice v rámci prevence digitální propasti škola obdržela finance na nákup mobilních digitálních technologií, které budou žáky využívány jak v běžné výuce, tak při případné výuce distančním způsobem s možností zapůjčení.

Financováno Evropskou Unií – Next Generation EU – viz ZDE