Po roce naše žákyně i žáci zazářili 20. dubna na akci Den Země v Mladoňově. V rámci kulturního programu vystoupily děti z 1. třídy s tanečkem Krokodýl Chňapík a žákyně 1. stupně s taneční skladbou, při které využily šátky. V tomto roce se ve škole nově otevřel zájmový kroužek Streetdance a žákyně 2. stupně měly na této akci premiéru s nacvičeným moderním tancem. Všem se vystoupení vydařilo a zaslouží si velkou pochvalu.

Abychom nezapomněli, u ekologických zastavení v areálu ÚEV vydatně pomáhali naší šikovní osmáci. Také jim děkujeme.

Petra Vicencová