Všem dobře známý režisér Karel Zeman má stále co říci. Jeho prací na filmu Vynález zkázy i samotným dílem se inspirovali naši šesťáci a 20. října si prožili projektový den ve škole, při němž rozebírali výtvarnou a významovou stránku filmového letáku, shlédli film, diskutovali o příběhu, závažných tématech, které jím prolínají a pak se pustili do vlastní animace. Ve skupinách stavěli scény, osvětlovali, fotografovali, dohadovali se a měnili, zkrátka tvořili a spolupracovali. O pár dnů později pak navštívili muzeum zmíněného režiséra, podrobněji se tak seznámili s jeho prací, někteří si opět vyzkoušeli jeho roli v rámci nabídnutého workshopu a společně hledali poklad. Výlet završila vyjížďka parníkem po Vltavě.

Dana Meixnerová, Slavomír Kočí