Jelikož se děti již třetím rokem učí angličtinu, neopomněli jsme si přesně 31. října v obou třídách 5. ročníku připomenout jeden z tradičních svátků, který se v anglicky mluvících zemích slaví a tím je Halloween.

Děti si vyzkoušely halloweenské počítání, společně ve skupinkách četly nejen o tomto svátku, ale také o svátku Dušiček, který je naším tradičním svátkem.

Pomocí metody Vennova diagramu pak zhodnotily, které znaky mají tyto svátky společné a v čem se naopak odlišují. V anglické části vyhledávaly slovíčka se strašidelnou tematikou, kreslily Jack-o‘-lantern a v neposlední řadě nesměla chybět ani přehlídka kostýmů. Věříme, že se jim tento projektový den líbil stejně jako nám.

Lucie Chudá