V pondělí 30. října jsme si s dětmi užili VESELE pro mnohé smutný svátek DUŠIČKY. Propojili jsme matematiku s prvoukou a českým jazykem. Materiály byly zaměřeny v matematice na opakování násobení a dělení čísel do sta, porovnávání čísel a slovní úlohy, v českém jazyku na hledání slov se stejným kořenem, řazení slov podle abecedy, a především na porozumění textu. Některé pracovní listy propojily matematiku a český jazyk dohromady. Vše proběhlo zábavnou a hravou formou, kdy děti při stříhání, lepení, vykreslování rozvíjely jemnou motoriku, představivost a zároveň opakovaly probrané učivo. Zapojili se i rodiče a prarodiče, kteří pomohli svým ratolestem připravit na tento den malé občerstvení. Díky.

Radka Přemyslovská a Hana Kopová