Když se řekne školení, většinou hlavou proběhne určitá nevole. Možná tomu tak bylo i při oznámení, že se všichni pedagogové naší základní školy 2. 11. zúčastní odpoledního semináře společnosti Kaomat. Oba lektoři však po pár minutách zahnali chmury či negativní myšlenky a několik hodin vtipně a interaktivní formou s přítomnými pracovali v rámci dvou témat Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou, s kolegy a Wellbeing – Práce s časem a psychohygiena učitele. Vyučující se tak ocitli v několika různých rolích a mohli se nad důležitými tématy zamyslet jiným než každodenním způsobem. Řada z nich si odnesla inspiraci do další práce a někteří již začali s jejich využíváním ve škole.

Jana Švábová