Milé žákyně a žáci, zapojte se do školní akce. Nasbírejte doma nepotřebný papír a dopravte jej do školy. Přemýšlejte, co jste kdy slyšeli o třídění odpadu a jeho významu pro ochranu našeho životního prostředí.

Vážení rodiče, pokud chcete přispět dětem naší základní školy na ceny v soutěžích, sportovní kurzy a nákup pomůcek, zúčastněte se také a podpořte své děti.

Pečlivě svázané balíčky budou přebírány v níže uvedené době na prostranství mezi budovou 2. stupně a novým školním pavilonem.

23. května (úterý) – 25. května 2023 (čtvrtek) v době od 7:15 – 7:55 a odpoledne 13:00 – 15:00 hodin.

Letáček ZDE