Nachýlil se konec školního roku a s ním přišla i slavnostní událost „Pasování absolventů 9. ročníku“. Myšlenka uspořádat takovou akci vzešla z rodičů už v loňském roce; tehdy se vše opravdu povedlo a tak měli letošní deváťáci také zájem pokračovat v nové tradici. Připravili si prezentace, jejichž prostřednictvím všechny přítomné provedli devíti lety strávenými na naší základní škole a předáním drobných dárků poděkovali vyučujícím za jejich péči i starost. Z rukou svých třídních učitelů Mgr. D. Meixnerové (IX.A) a Mgr. S. Kočího (IX.B) převzali šerpu „Absolvent“ a pak se společně se svými příbuznými i přáteli bavili při hudbě DJ Řehůřka. Pomyslnou třešničkou na dortu byla žákovská taneční a hudební vystoupení v průběhu oficiálního programu.

Za organizaci celé akce patří velké díky šikovným rodičům, třídním vyučujícím a dalším zaměstnancům školy.

Jana Švábová