Vloni tato zajímavá akce vznikla díky iniciativě šikovných rodičů, letos se opakuje. 12. května v malínské sokolovně žákyně a žáci 9. ročníku převezmou šerpu z rukou svých třídních vyučujících. Budou tak slavnostně pasováni na absolventy základní školy. Už několik týdnů se aktivně připravují a chystají i překvapení :-).