Aktualizovaný seznam kroužků nabízených v tomto školním roce bude zveřejněn během měsíce září 2021.