Zápis na školní rok 2024/2025 proběhl 4. dubna 2024 a se svými rodiči přišlo téměř 60 dětí. Celé akci předcházela velmi pečlivá příprava, na které se podíleli jak vyučující 1. stupně, tak žáci. Společnými silami vytvořili úžasné kulisy, plakáty a další výzdobu a to vše na téma Na statku. Několik zajímavých exponátů zapůjčila ze své expozice i SOŠ Šumperk (díky).

Samotný zápis pak měl kromě formální části (vyplňování dokumentů k přijetí) i část „poznávací a zkoumající zároveň“. Každý předškolák procházel s vyučující/m jednotlivá stanoviště, odpovídal na různé otázky a plnil drobné úkoly včetně kresby postavy. Vlastně tak nenásilnou formou leccos prozradil o svých schopnostech i znalostech.  Vyučující pak mohli s rodiči i přítomnými učitelkami z MŠ konzultovat připravenost dětí na školní docházku. Budoucí prvňáčci dostali i drobné dárky a zdálo se, že odcházejí spokojení a plni očekávání, jaké to tu po letních prázdninách vlastně bude. S celou náročnou organizací zápisu perfektně pomáhali i zájemci z řad žáků 4., 5., 6. a 8. ročníku. Všem patří velké poděkování za výbornou práci 😊.

Jana Švábová