Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky a jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Do hlavního jarního úklidového období se spolu s obcí opět zapojila i naše škola. V průběhu týdne 8. – 12. 4. 2024 prošly všechny třídy se svými vyučujícími různé části Nového Malína. Děti byly vyzbrojené pracovními rukavicemi a taškami a aktivně sbíraly vše, co na zemi nemělo ležet. Výsledkem byly plné pytle odpadků a radost dětí z toho, že pomohly svému bydlišti i planetě.

Vycházky byly spojeny se zajímavými exkurzemi, kdy třídy navštívily obecní čističku, kompostárnu a malou vodní elektrárnu.

Jana Švábová a vyučující 1. stupně