Vážení rodiče,

třídní schůzky se tentokrát uskuteční v úterý 14. listopadu 2023 od 16:00 do 17:30.

Proběhnou buď společně nebo formou konzultací dle organizace jednotlivých třídních vyučujících, tedy:

  • buď společné setkání všech rodičů (začátek 16:00)
  • nebo jednotlivě (rodič + třídní učitel/ka) s možností elektronické rezervace času pomocí EduPage

Třídní vyučující vás budou informovat prostřednictvím EduPage, jaký způsob třídní schůzky zvolili.

Upozornění – výše zmíněné datum se netýká rodičů 2. ročníku. Z důvodu pobytu obou tříd ve škole v přírodě se setkání s třídními vyučujícími II.A a II.B uskuteční ve středu 22. 11. 2023 od 16:00.

Ostatní vyučující (bez třídnictví) budou přítomni ve sborovnách od 16:00 do 17:30 pro případné konzultace.

Setkání rodičů žákyň a žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní Mgr. M. Budinovou kvůli dalšímu studiu na střední škole se uskuteční téhož dne (14. 11. 2023) od 17:30 v učebně přírodních věd v přízemí budovy 2. stupně.

Těšíme se na setkání s vámi.

Mgr. Jana Švábová