Obě třídy 4. ročníku využily hodinu praktických činností k pečení cukroví. 13. listopadu žáci zaplnili školní kuchyňku a jídelnu a pod dohledem a s drobnou výpomocí třídních vyučujících a asistentek se pustili do voňavé činnosti. Pekli ořechové vanilkové rohlíčky a linecké cukroví, které pak po vykrájení a upečení lepili marmeládou. Cukroví si děti připravily pro své rodiče jako občerstvení na nastávající třídní schůzky. Pečení se jim velmi vydařilo.

Ludmila Machalová