Den před svátkem Svatého Martina pracovali třeťáci v rámci projektu věnovanému právě tomuto světci. Žáci spolu s vyučujícími propojili symboly svátku s učivem českého jazyka a matematiky. Český jazyk – společný kořen slova, slovní druhy, spodoba znělosti, doplňování znamének, antonyma, opakování abecedy, porozumění textu a rozšiřování slovní zásoby. Matematika – násobení a dělení.

Děti se také během jedné z vyučovacích hodin seznámily se školní kuchyňkou, kde si pod vedením školních asistentek upekly „svatomartinské rohlíčky“, které se jim povedly a výtečně chutnaly. Rohlíčky si mohly odnést domů jako výslužku.

Na konci projektového dne se všichni proměnili ve vydavatele místního novinového plátku s názvem Svatomartinské noviny. Do novin přispěli svými pracemi a kresbou. Noviny pak byly prezentovány formou výstavy na školní chodbě.

Hana Kopová a Radka Přemyslovská