Třetí týden v květnu se obě třídy 5. ročníku vypravily do Mladoňova. V pěti dnech probíhala dopolední výuka s pedagožkami ZŠ aplikovaná do přírodních podmínek. Odpolední program vedený instruktory z ÚEV rozvíjel kooperaci, sociální kompetenci, tvořivé myšlení a samostatný úsudek, který děti použily při netradičních situacích. Nevynechali jsme ani vycházky po okolí. Prostředí se nám moc líbilo a pochutnali jsme si i na domácí kuchyni. Akce byla přínosná jak pro vzdělávání, tak pro stmelení kolektivů obou tříd, neboť byla zaměřena na spolupráci a komunikaci.

Ludmila Machalová a Radka Přemyslovská