Vážení rodiče,

třídní schůzky se uskuteční ve středu 20. dubna 2022 od 16:00 do 17:30.

Proběhnou formou konzultací dle organizace jednotlivých třídních vyučujících a to:

  • osobně s možností elektronické rezervace času pomocí EduPage
  • osobně bez možnosti elektronické rezervace času, ale po domluvě s třídním vyučujícím a to telefonicky, emailem

Třídní vyučující vás budou informovat, jaký způsob třídní schůzky zvolili.

Těšíme se na setkání s vámi.

Mgr. Jana Švábová