Výsledky zápisu

Všechny děti, které se dostavily k zápisu do 1. ročníku základní školy v Novém Malíně byly přijaty. Těšíme se na vás :-).

Seznam registračních čísel ZDE

Vážení rodiče,

Zápis k povinné školní docházce proběhl ve čtvrtek 13. dubna 2023 v době od 8:00 do 16:30 v prostorách budovy 1. stupně ZŠ v Novém Malíně.  Zápis se týká  dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky v souladu s § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinné školní docházce v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt, je nutno tuto skutečnost oznámit naší/spádové škole na email skola@zsmalin.cz.

Dokumenty jako Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Dotazník pro zákonného zástupce, případně Žádost o odklad začátku povinné školní docházky včetně Přílohy žádosti o odklad jsou ke stažení na webu školy (viz níže) a v papírové podobě v obou MŠ, nebo v kanceláři ZŠ. K zápisu je rovněž nutné přinést rodný list dítěte nebo jeho prostou kopii (slouží k ověření vyplněných informací).

Dokumenty si lze připravit předem a přinést v den zápisu do kanceláře ZŠ Nový Malín č.p. 274, nebo je vyplnit přímo ve škole během zápisu dítěte.

Zápis do první třídy probíhá individuálně s každým dítětem a jeho rodičem/rodiči zvlášť. Naší snahou je, aby se děti k zápisu těšily. Přítomny budou i jim známé paní učitelky z MŠ. 

Zápis se skládá z části

  • formální (vyplnění/předání dokumentů k přijetí na sekretariátu ZŠ) – zajistí rodič/zákonný zástupce
  • motivační (probíhá ve školní učebně; vyučující se seznámí s dítětem i rodičem, hravou formou motivuje dítě k nástupu do školy. Také orientačně posuzuje jeho školní připravenost – společně řeší několik úkolů za využití obrázků a různých pomůcek, hraček

Jsme škola v zahradách a co nabízíme najdete ZDE

Těšíme se na vás 🙂                 Mgr. Jana Švábová, ředitelka školy

Žádost o přijetí dítěte k základním vzdělávání ZDE

Dotazník pro rodiče ZDE

Žádost o odklad povinné školní docházky ZDE

Příloha žádosti o odklad (lékař) ZDE

Seznam doporučených pomůcek pro prvňáčky ZDE