Vážení rodiče,

v letošním roce se opět můžeme vrátit k zápisu do 1. ročníku prezenční formou, to je s osobní přítomností rodiče/zákonného zástupce a dítěte – budoucího žáka základní školy v Novém Malíně.

Zápis k povinné školní docházce proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2022 v době od 8:00 do 16:30 v prostorách budovy 1. stupně ZŠ.  Zápis se týká  dětí narozených od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a 
dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

Dokumenty jako Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Dotazník pro rodiče, případně Žádost o odklad začátku povinné školní docházky včetně Přílohy žádosti o odklad jsou ke stažení na www školy (viz níže) a v papírové podobě v MŠ, nebo v kanceláři ZŠ. K zápisu je rovněž nutné přinést rodný list dítěte nebo jeho prostou kopii (slouží k ověření vyplněných informací).

Lze si připravit předem a přinést v den zápisu do kanceláře ZŠ Nový Malín č.p. 274, nebo je vyplnit přímo ve škole během zápisu dítěte.

Zápis se skládá z části

  • formální (vyplnění/předání dokumentů k přijetí na sekretariátu ZŠ) – zajistí rodič/zákonný zástupce
  • motivační (proběhne ve školní učebně; motivování dítěte pro školní docházku hravou formou, orientační posouzení jeho školní zralosti za přítomnosti vyučujících 1. stupně)

Těšíme se na vás 🙂                 Mgr. Jana Švábová, ředitelka školy

Žádost o přijetí dítěte k základním vzdělávání ZDE

Dotazník pro rodiče ZDE

Žádost o odklad povinné školní docházky ZDE

Příloha žádosti o odklad (lékař) ZDE

Seznam doporučených pomůcek pro prvňáčky ZDE