Seznam doporučených pomůcek pro prvňáčky ZDE

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, která v současné době panuje v České republice, vyhlašuji zápis do ZŠ následovně. Pokud dojde ke změně, budete včas informováni jak v MŠ, tak prostřednictvím webových stránek ZŠ a MŠ Nový Malín. Prosím, sledujte.

Zápis k povinné školní docházce proběhne na základní škole v Novém Malíně bez osobní přítomnosti dětí jen formou podání žádosti. Zápis se týká  dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31.8. 2015 a dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad plnění povinné školní docházky.

Podání žádosti o přijetí, jejíž součástí je vyplněný dotazník (formuláře jsou ke stažení na www školy a v papírové podobě v MŠ, nebo v kanceláři ZŠ včetně dokumentů k odkladu povinné školní docházky), je nutné uskutečnit v době od 12. dubna do 16. dubna 2021 a možné jsou následující způsoby (vyberte pro vás nejvhodnější):

  • osobním podáním do kanceláře ZŠ v době od 8:00 do 13:00, případně jindy po telefonické domluvě se sekretářkou školy paní J. Volkovou (588 881 450)
  • do datové schránky naší školy (u7mmfvg)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Nový Malín, příspěvková organizace, Nový Malín č. 274, 788 03

Složitá situace nás velmi mrzí, a rádi bychom připravili setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, vyučujícími. Jestliže bude taková akce možná, budete včas informováni.

Žádost o přijetí dítěte k základním vzdělávání ZDE

Dotazník pro rodiče ZDE

Žádost o odklad povinné školní docházky ZDE

Příloha žádosti o odklad (lékař) ZDE