Zkusili jsme to. 14. listopad byl vyhrazen pro třídní schůzky. V případě naší IV.B se jednalo o prvotní a seznamovací, společné setkání, neboť tyto děti mají od září novou třídní učitelku. Netradiční akce se zúčastnili zástupci rodičů od každého dítěte a všechny děti. Schůzka proběhla  přátelskou a zábavnou formou. Třídní učitelka seznámila rodiče s informacemi o školní výuce, chystaných akcích a děti si připravily pro rodiče kvízy, krátká představení i tombolu s cenami. Celé setkání bylo zpestřeno občerstvením, které žáci společně s vyučující připravili v hodinách pracovních činností i mimo vyučování. Napekli vánoční cukroví a připravili jednohubky a ovocné špízy. Celá schůzka se velmi vydařila.

Ludmila Machalová