Informace k začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milé děti, žákyně a žáci, ve středu 1. září začíná nový školní rok 2021/2022. Zahájíme jej před hlavní budovou školy v 8:00 (v případě nepříznivého počasí v kmenových učebnách jednotlivých tříd) a poté se všichni přesuneme do tříd. Při vstupu do budovy školy si všichni žáci/žákyně musí nasadit roušku, všichni dospělí respirátor.   Žáci a…

Více

Změna v povinnosti používání roušek

Na základě informace z MŠMT (viz příloha ZDE ) Vám sděluji, že počínaje dnešním dnem, tj. 8. 6. 2021, se mění povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest následujícím způsobem: žáci i pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazenu roušku/respirátor, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici, nebo jsou jinak usazeni při ostatních školních činnostech, tj. např. o přestávkách stále…

Více

Organizace ZŠ a MŠ od 24. 5. 2021

Na základě mimořádného opatření MZČR plynoucí z usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 vám sděluji následující: MŠ 303 a MŠ 503 beze změny, tedy v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ. Děti se netestují, během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující…

Více

Zařazení dětí do MŠ Nový Malín ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče/zákonní zástupci, všechny děti, jejichž rodiče podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Novém Malíně, byly přijaty. V tuto chvíli řešíme zařazení do obou budov (MŠ 303 a MŠ 503). Zatím je pouze známo následující: Do MŠ 303 budou přednostně zařazeny děti, které zde budou mít ve šk. roce 2021/2022 sourozence z předcházejících let a…

Více

Organizace ZŠ a MŠ od 17. 5. 2021

Na základě usnesení vlády ze dne 10. 5. 2021 vám sděluji následující: MŠ 303 a MŠ 503 beze změny (viz informace platná od 10. 5. 2021), tedy v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ. Děti se netestují, během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný…

Více