Vážení rodiče,

třídní schůzky se uskuteční ve středu 9. listopadu 2022 od 16:00 do 17:30.

Proběhnou buď společně nebo formou konzultací dle organizace jednotlivých třídních vyučujících a to:

  • osobně s možností elektronické rezervace času pomocí EduPage
  • osobně bez možnosti elektronické rezervace času, ale po domluvě s třídním vyučujícím a to telefonicky, emailem

Třídní vyučující vás budou informovat, jaký způsob třídní schůzky zvolili.

Ostatní vyučující (bez třídnictví) budou přítomni ve sborovnách pro případné konzultace.

Téhož dne od 17:30 v učebně přírodovědných předmětů proběhne setkání rodičů žákyň a žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní Mgr. M. Budinovou. Rodiče obdrží informace ke studiu na středních školách, k přijímacím zkouškám apod. Bude prostor i na dotazy.

Těšíme se na setkání s vámi.

Mgr. Jana Švábová