v novém pavilonu základní školy v Novém Malíně.

Zajímá vás, jaké prostory chystáme pro naše žákyně a žáky? Přijďte se podívat.

V úterý 25. října od 15:00 do 18:00 2022 máte dveře otevřené.

  • nahlédnete do jednotlivých učeben, které jsou postupně vybavovány dle potřeb konkrétní výuky
  • seznámíte se s novými pomůckami a zajímavými formami učení
  • je připraven i keramický koutek, výstava výtvarných prací a fotografie ze života naší školy

Jste srdečně vítáni. Jana Švábová

Upoutávka ZDE

Tento krásný objekt byl navržen panem architektem Ing. arch. Martinem Šťastným a postaven obcí Nový Malín s využitím dotace Ministerstva pro místní rozvoj.