Opět začínáme :-). Sejdeme se 1. 9. 2022 v 8:00 před budovou školy, společně zahájíme a pak budeme pokračovat ve svých kmenových učebnách. Výuka skončí v 9:00. V tento den děti nemají školní oběd. Rodiče prvnáčků jsou vítáni.

Těšíme se na setkání.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín