Vypořádání vrácenek v MŠ za měsíc červen 2022

  • v případě, že bude dítě navštěvovat MŠ i během prázdnin – vrácenky budou použity na uhrazení stravného v dalším měsíci, strženo bude pouze
  • v případě, že dítě nebude navštěvovat MŠ během prázdnin – vrácenky budou použity na uhrazení stravného na září 2022.
  • v případě, že dítě v září 2022 nastupuje do první třídy ZŠ Nový Malín a bude se stravovat ve školní jídelně – vrácenky budou automaticky použity na uhrazení stravného v ZŠ (na měsíc září 2022)

Pokud rodiče dětí, které v září 2022 nastoupí do 1. třídy NEMAJÍ ZÁJEM  o školní stravování, je nutné, aby do 21. 6. 2022 toto oznámili vedoucí ŠJ na některý z níže uvedených kontaktů (výjimkou jsou děti, které ukončují docházku v MŠ a nebudou pokračovat v ZŠ Nový Malín, těm budou vrácenky uhrazeny zpět na účet). Jestliže tak rodiče neučiní, jsou děti přihlášeny od 2. 9. 2022 a bude jim automaticky stržena inkasní platba na měsíc září 2022.

Vypořádání vrácenek v ZŠ za měsíc červen 2022             

  • vrácenky za červen 2022 – budou použity na uhrazení stravného na měsíc září 2022
  • výjimkou jsou pouze žáci 9. třídy ZŠ, kterým budou vrácenky vyrovnány (přeplatky zpět na účty)
  • ostatní změny si musí strávníci (zákonní zástupci) nahlásit sami

O vrácení přeplatku je možné požádat v kanceláři jídelny (vrácení na účty).

Začátek stravování ve školním roce 2022/2023 začíná v MŠ  1. 9. 2022, v ZŠ  2. 9. 2022

  • termín inkasních plateb za měsíc červenec 2022 – kolem 17. 6. 2022
  • termín inkasních plateb za měsíc srpen 2022 – kolem 18. 7. 2022
  • termín inkasních plateb za měsíc září 2022 – kolem 19. 8. 2022

Kontakty: 

tel. 588 881 470, mobil 725 253 554 , e-mail: jidelna@zsmalin.cz

Oldřiška Složilová – vedoucí ŠJ

V Novém Malíně 8. 6. 2022