Vážení rodiče,

děti, které byly zákonnými zástupci přihlášeny k předškolní docházce v době zápisu 3. – 4. 5. 2022, byly od 1. 9. 2022 přijaty. Na základě kritérií (viz níže) byly z kapacitních důvodů rozděleny do dvou budov a to MŠ 303 (tzv. horní) a MŠ 503 (tzv. dolní).

Umístění jednotlivých dětí, a to bez ohledu na to, do které MŠ rodič přivede dítě k zápisu, probíhá následovně:

  • děti s trvalým bydlištěm „nad kolejemi“ a děti z Mladoňova jsou umístěny do MŠ 303 (horní)
  • děti s trvalým bydlištěm „od cukrárny“ dolů jsou umístěny do MŠ 503 (dolní)
  • děti, které bydlí uvnitř „vymezené oblasti“, jsou rozděleny na základě vylosování, a to vždy dle toho, kolik je v MŠ volných míst (pokud ze strany rodičů převyšuje zájem o jednu či druhou MŠ). Losování se uskutečňuje pouze v případě, že není možno uspokojit zájem o tu kterou MŠ.
  • děti, které mají trvalé bydliště v jiných obcích než Nový Malín a Mladoňov jsou umístěny v MŠ 503

Seznam přijatých dětí do MŠ 303 najdete ZDE

Seznam přijatých dětí do MŠ 503 najdete ZDE

Od pondělí 23. 5. 2022 je v kanceláři základní školy, Nový Malín 274 připraveno Rozhodnutí o přijetí.

Žádáme tímto rodiče, aby se co nejdříve pro rozhodnutí dostavili v době od 8:00 do 14:00 a potvrdili tak, že jejich dítě do MŠ v Novém Malíně nastoupí.

Zároveň je možné kontaktovat paní sekretářku Volkovou (588 881 450), pokud budete mít dotaz.

Děkuji. Mgr. Jana Švábová, ředitelka