Na základě informace z MŠMT (viz příloha ZDE ) Vám sděluji, že počínaje dnešním dnem, tj. 8. 6. 2021, se mění povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest následujícím způsobem:
  • žáci i pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazenu roušku/respirátor, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici, nebo jsou jinak usazeni
  • při ostatních školních činnostech, tj. např. o přestávkách stále platí povinnost mít nasazenu roušku/respirátor, taktéž při pohybu ve společných prostorách školy
Další podrobnější informace najdete ve zmíněné příloze. Díky.
Mgr. Jana Švábová