Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 6. 4. 2021 vám sděluji následující:

 • MŠ 303 a MŠ 503 bude od 12. 4. v provozu pouze pro děti, které si plní předškolní vzdělávání (MŠ 303 Medvídci, MŠ 503 Motýlci). Podmínkou účasti je podstoupení testování antigenním testem v pondělí a ve čtvrtek vždy před začátkem výuky v prostorách MŠ. Je možná asistence zákonných zástupců – bližší informace obdrží zákonní zástupci emailem. Během pobytu v MŠ děti nenosí roušky.
 • do ZŠ nastoupí k prezenční výuce od 12. 4. do 16. 4. žáci I.A, I.B, IV.B, V.A a V.B. Podmínkou účasti je podstoupení testování antigenním testem v pondělí a ve čtvrtek vždy před začátkem výuky. Žáci se budou v prostorách školy testovat sami. V nutných případech je možná asistence jejich zákonných zástupců – bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím EduPage.
 • výuka bude probíhat v homogenních skupinách (žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat)
 • žáci mají povinnost během celého pobytu v ZŠ nosit zdravotní (tzv. chirurgickou) roušku s výjimkou doby, kdy budou konzumovat nápoj či jídlo. Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni zajistit svému dítěti/dětem roušku a zkontrolovat, že si ji vezme do školy.
 • žákům výše zmíněných tříd, kteří běžně mají školní oběd, je tento oběd hromadně přihlášen od 12. 4. do 16. 4. Jestliže není o jídlo zájem, musí rodič oběd jeden pracovní den předem do 13:00 odhlásit, jak se to běžně děje při řádné výuce.
 • pobyt v ranní družině (7:00 – 7:45) bude z kapacitních důvodů školy umožněn pouze žákům 1., 2. a 3. ročníku v týdny, kdy budou mít tito prezenční výuku. Pro stejné žáky bude otevřena i odpolední družina (od konce vyučování do16:00); každá třída bude mít zvlášť své oddělení ŠD.
 • žáci II.A, II.B, III.A, III.B a IV.A se budou v týdnu od 12. 4. do 16. 4. dále vzdělávat distančním způsobem jako doposud. Úkolem rodiče/zákonného zástupce je zajistit doma při výuce svému dítěti bezpečné prostředí a omlouvat žákovu absenci dle stejných pravidel jako při prezenční výuce (viz školní řád).
 • žáci, kteří mají distanční výuku, mohou i nadále využít dotovaný školní oběd s tím, že si donesou vlastní jídlonosič, a to pouze v době od 10:15 do 11:00.
 • pobyt ve škole i samotná výuka budou i nadále probíhat za zpřísněných hygienických opatření, včetně častého větrání učeben, chodeb a používání desinfekce
 • následující týden, tj. od 19. 4. do 23. 4. se situace obrátí. Prezenční výuka bude pro žáky II.A, II.B, III.A,III.B a IV.A, distanční pro žáky  I.A, I.B, IV.B, V.A a V.B
 • žáci 2. stupně mají i nadále distanční výuku
 • zaměstnanci školy (případně další osoby pohybující se ve škole po nezbytně dlouhou dobu) mají povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FF2, KN95) po celou dobu pobytu ve škole, tedy i během vyučování. Zaměstnanci školy podstoupí dvakrát týdně antigenní test.

Zvláštní informace jen malou skupinu rodičů:

 • dětem, kteří nejsou předškoláci, ale  navštěvujícím MŠ a jejich rodiče mají níže uvedené profese, je také umožněn pobyt v MŠ (budou navštěvovat třídy předškoláků, mají celodenní stravu a rodiče platí měsíční poplatek)
 • pro žáky 1. stupně v době, kdy mají mít distanční výuku a jejich rodiče pracují v níže uvedených profesích, bude otevřeno jedno oddělení školní družiny (od 7:45 do 16:00) včetně možnosti oběda.

Prosím zmiňované rodiče, kteří budou chtít možnosti pobytu svých dětí jak v MŠ tak v ZŠ využít, aby se obratem formou emailu ozvali ředitelce školy na skola@zsmalin.cz.

Speciální ŠD a pobyt v jejich dětí v MŠ se týká pouze rodičů, kteří nemohou využít OČR a jsou:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů
 5. příslušníci ozbrojených sil
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.
 8. zaměstnanci Úřadu práce ČR
 9. zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
 10. zaměstnanci Finanční správy ČR

Závěrem Vám chci všem poděkovat za Vaši spolupráci, trpělivost i pochopení.

Věřte, že snahou školy je dělat vše ku prospěchu dětí.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠNový Malín

Informace ke stažení ZDE