Zůstává nezměněna až do odvolání. Sledujte, prosím, školní systém EduPage.

Na základě informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platné od 27. 12. 2020 vám sděluji následující:

  • provoz mateřské školy je zachován jako doposud, tedy za dodržení přísných hygienických a organizačních opatření
  • žáci 1. a 2. ročníku mají od 4. ledna 2021 opět povinnou prezenční výuku ve svých kmenových třídách
  • výuka bude probíhat v homogenních skupinách (žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat)
  • žáci i zaměstnanci školy (případně další osoby pohybující se ve škole po nezbytně dlouhou dobu) mají povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tedy i během vyučování
  • rodiče/zákonní zástupci jsou povinni zajistit svému dítěti/dětem roušku a zkontrolovat, že si ji vezme do školy
  • dopolední i odpolední družina pro 1. a 2. ročník bude probíhat (každá třída bude mít zvlášť své oddělení ŠD – blíže viz informace v EduPage)
  • pobyt ve škole i samotná výuka budou i nadále probíhat za zpřísněných hygienických opatření, včetně častého větrání učeben, chodeb a používání desinfekce
  • žákům 1. a 2. ročníku, kteří běžně mají školní oběd, je tento oběd hromadně přihlášen od 4. 1. 2021. Jestliže není o jídlo zájem, musí rodič oběd jeden den předem do 13:00 odhlásit, jak seto běžně děje při řádné výuce
  • žáci 3. – 9. ročníku mají opět povinnou distanční výuku. Rozvrh viz EduPage. Úkolem rodiče/zákonného zástupce je zajistit doma při výuce svému dítěti bezpečné prostředí a omlouvat žákovu absenci dle stejných pravidel jako při prezenční výuce (viz školní řád).
  • žáci 3. – 9. ročníku si mohou oběd odebírat do vlastních jídlonosičů pouze v době od 10:15 do 11:00. Musí si jej ale přihlásit nejpozději do 13:00 přecházejícího pracovního dne. Poprvé mají možnost objednané jídlo vyzvednout v úterý 5. 1. 2021.

Děkuji vám všem, že chápete obtížnou situaci a spolupracujete se školou.

Přeji všem pevné zdraví!       Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín