Nový školní rok 2020/2021 jsme původně chtěli tradičně zahájit společným setkáním všech žákyň a žáků, vyučujících a zájemců z řad rodičů před hlavní budovou školy. Hustý déšť nám v tom ale zabránil, a tak aspoň zaznělo pozdravení prostřednictvím školního rozhlasu. Byli přivítáni prvňáčci a všichni jsme si popřáli co nejklidnější nastávající školní rok.